طراحی معماری در اصفهان

طراحی معماری در اصفهان
توسط

طراحی معماری در اصفهان

فرهنگ سازنده معمار و معار سازنده ی فضا ( معماری )

اصولا فرهنگ جهت سازندگی افراد و جامعه به وجود آمده است و تاثیر مستقیم در شخصیت افراد دارد و سعی می کنند که افراد را به سوی انسان کامل هدایت کنند، حال فرهنگ هایی که کامل تر و بافطرت انسان منطبق باشند موفق ترند و هم چنین جاودانه تر و ماندگارتر و بقیه کم اثربر و فناپذیرند.

فرهنگ استاد معمار است و معمار اگر اثر هنری خلق کند چون چیزی غیر از فرهنگ ندارد اثرش هم جزء فرهنگ است و فرهنگ در تمام کارش دیده می شود.

فرهنگ به افراد جامعه خود چگونه زیستن، زندگی کردن، چگونه فکر کردن، چگونه تجسم کردن و … را می آموزد و مانند اندیشه زرتشت ( گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک ) که این اشعار تمام افکار و اندیشه های انسان را در بر می گیرد هر چه می گوید (کلامی) گفتار نیک و هرچه می پندارد (فکر، تصور، تجسم، تخیل و … ) پندار نیک و هرچه انجام می دهد. ( اعمال) کردارنیک تحت تاثیر و سفارش مستقیم فرهنگ است لذا فرد در سایه فرهنگ شخصیت و هویت خود را می سازد و این فرد هرچه دارد (شخصیت) ،(رفتار) ، (اخلاق) ،(خلاقیت) و همه از فرهنگ است و فرهنگ استاد معمار است و معمار اگر اثر هنری خلق کند چون چیزی غیر از فرهنگ  ندارد، اثرش هم جزء فرهنگ است و فرهنگ در تمام کارش دیده می شود.

مطالب آموزش دیده طراحی معماری در مدرسه فرهنگ را می توان به 4 دسته عمده تقسیم کرد:

1-آگاهی و دانش:

فرهنگ به طور عام آگاهی و دانش های لازم را جهت یک بنای معماری براساس تجربه و نمونه به معمار می دهد. فرهنگ در طول زمان تکامل پیدا کرده اند و وارث تمام تجربیات را اندوخته دارد، حال معماری که در این مدرسه با آن دریای اطلاعات رشد پیدا می کند براساس (مشاهدات) ، (مطالعه) و تجربه به تمام آگاهی ها و دانش های لازم جهت طراحی و ساخت یک بنا دست پیدا می کند و با توجه به جامع بودن فرهنگ از ابعاد مختلف علوم دانشی که این معماران کسب می کنند، جامع می باشد. مصداق این مورد آگاهی و دانش های معماران سنتی است که هم در شکل آموزش در قالب زندگی روزمره با مشاهدات و مطالعات و تجربیات به دانش لازم دست یافته اند و این دانش در تمام ارکان زندگی آن ها متجلی و متبلور است.

2– زیبایی و تمثیل زیبایی

همان طور که بارها و بارها گفته و شنیده شده است (خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد) ولی  سوالی که در این باب مطرح می شود زیبایی چیست و معیار سنجش آن چیست که جواب دادن به این سوال بدون در نظر گرفتن اهداف (خلقت و تکامل انسان) از یک طرف و ( نیت و مقصود انسان) از طرف دیگر امکان ندارد. لذا فرهنگ به نوعی به این سوالات پاسخ می دهند و فرهنگ متناسب با اهداف خود هم به تعریف زیبایی می پردازد هم معیار سنجش آن را می دهد و معمار براساس تعاریف و تمثیل هایی که از فرهنگ گرفته است به ساخته خود روح می دهد.

3-اخلاق و رفتار

عامل دیگری که معمار در مدرسه فرا می گیرد اخلاق و رفتار است. سیروسلوکی که معمار در جهت برخورد با مسائل و موارد مختلف در جهت حل کردن دارد. مهم است و باید در این راه و مسیر با مدد گرفتن از قوانین، اندرزهای فرهنگ عبور کند تا به مقصد برسد، در غیر این صوزت کار بی ارزش انجام داده است. در این باب فرهنگ (منش زندگی) ، (منش رفتار) و (منش کار) را برای معمار می آموزد و بر این اساس کارکاردن برای هنرمند معمار یک وظیفه است نه هدف در جهت رسیدن به هدف متعالی خود، هم چنین وظایفی که فرهنگ به عهده او گذاشته قبول دارد و با عشق و علاقه انجام می دهد.

4-خلاقیت و ابتکار:

همان طور که گفته شد افراد تحت تاثیر فرهنگ و فرهنگ تحت تاثیر افراد ساخته می شوند و این 2 وابسته به همدیگر هستند. معولا فرهنگ ها بستر و چهارچوب خاصی با خواسته ها و اهداف معینی را تعیین کرده اند و خلاقیت در آن مسیر در جهت رشد و ارتقای فرهنگ معنا پیدا می کند و باعث رشد و تکامل فرهنگ می شود و معمار با خلاقیت و نوآوری در رفتارها و ارزش ها باعث اعتلای فرهنگ، رشد و پویایی آن می شود. البته با توجه به سابقه و پیشینه فرهنگ باعث رشد و شکوفایی افراد جامعه می شود. لذا خلاقیت و ابتکار معمولا در مسیر رشد و تکامل فرهنگ ها اتفاق می افتد و هنرمند مانند قایق سواری و فرهنگ همانند قایق است و خلاقیت و ابتکار همانند پاروهای این قایق هستند که قایق سوار هم خود و هم قایق را به جلو می راند.

حال اگر معماری در مدرسه فرهنگ مدارج فوق را طی کند به صورتی که دانشش از فرهنگ و ابتکارش در قالب و راستای فرهنگ و ملاک ارزش ها و زیبایی ها هم براساس فرهنگ جزء فرهنگ محسوب می شود و به عنوان نمونه معماری بومی ایران که در ساخت و سازهای روستایی تجلی پیدا کرده است مصداق این مطلب هستند مانند روستاهای ابیانه، ماسوله، کندوان و … اگر در مورد بنای این روستاها که معماری قابل ستایش و زیبایی دارند باید گفت این ها همه در پرتو تاثیر فرهنگ غنی جوامع و با دست افراد و معماران که عضوی از آن جمع بوده اند ساخته شده اند.

طراحی معماری نه تنها باعث زیبایی و بصری لذت بخش می شود، بلکه روحیه را افزایش می دهد و حواس را تحریک می کند. مردم اغلب از کلمات “معماری” و “طراحی” به طور متناوب استفاده می کنند که به طور طبیعی تعریف معماری را گسترش می دهد.

اگر به دنبال طراحی معماری در اصفهان و طراحی دکوراسیون داخلی اصفهان هستید ما به شما شرکت مهندسین مشاور ساباط را به شما معرفی می کنیم.

طراحی معماری در اصفهان

طراحی معماری در اصفهان

Call Now Button