تاثیر فرهنگ در معماری

تاثیر فرهنگ در معماری
توسط

تاثیر فرهنگ در معماری

معماری از کلمه عمر به معنای آبادانی است و معماری را علمی می دانند که فضای زیست انسان را طراحی می کند و معمار کسی است که این فضا را طراحی می کند.

اگر فرهنگ را مجموعه آداب، سنن، رفتار، آگاهیهای یک جامعه که در حرکت به سوی یک هدف دارد، تعریف کنیم. تقریبا همه چیز جز فرهنگ می باشد معماری هم که خود مجموعه جواب ها و واکنش های انسان است به محیط زیست که خود جز فرهنگ است لذا بحث کردن در ارتباط با رابطه کل( فرهنگ ) با جزء ( معماری ) معنا ندارد ولی با همه این موارد در بسیاری از مصداق ها شنیده و دیده می شود که شکل گیری بافت ها و کالبدها و ساختمان های بسیاری را متاثر از فرهنگ استفاده کننده یا طراح دانسته و در ارتباط با آن بحث می شود در این راستا لازم است تحقیق شود که اولا فرهنگ چگونه تاثیر می گذارد ثانیا در کجاها تاثیر می گذارد و ثالثا به چه شکل تاثیرگذار است. این نوشته مقدمه ای است بر نحوه و شکل تاثیرگذاری فرهنگ در معماری و به طور خاص در معماری مسکن ( فضای زیست انسان) که لازم است جهت حصول به نتیجه نهایی در هر یک از موارد ارائه شره تحقیق کاملی صورت گیرد تا بتوان نظر داد.

در ابتدا لازم است تعریفی از معماری و معمار ارائه شود اصولا معماری از کلمه عمر به معنای آبادانی است و معماری را علمی می دانند که فضای زیست انسان را طراحی می کند و معمار کسی است که این فضا را طراحی می کند، در این تعریف 4 کلمه است که ریشه در فرهنگ دارند که لازم است یک توضیح مختصر داده شود.

1-فضا:

فضا را درک انسان از محیط تعریف کرده اند یعنی میزان ادراک انسان و چگونگی درک در تحلیل و شناخت فضا مهم است معمولا حواس انسان و عقل انسان از ابزار مهم درک به شمار می روند، شناخت و آگاهیهای انسان که فرهنگ رکن اصلی آن است عامل مهمی در ادراک می باشد.

2- زیست:

زیست به معنی زنده بودن و زندگی کردن که همان طور همه می دانند چگونگی و شکل زیستن که جزء اهداف هز فرهنگی است.

3- انسان:

موجود بسیار ناشناخته ای که همه ی فرهنگ ها و…. جهت شناخت این موجود به وجود آمده و هر فرهنگی متناسب با اهداف خود تعریفی را ارائه داده و یک جامعه با انسان آرمانی را به افرادش بشارت می دهد.

4- طراحی:

خلق کردن، به وجود آوردن، ساختن که معمولا طبق ضوابط و ارزش هایی تجلی پیدا می کند و تحت تاثیر (خلق و خوی طراح)، (دانش و آگاهیهای طراح) و (اعتقادات و باورهای طراح) می باشد. معماری بر این 4 کلمه استوار است که هر 4 کلمه جزء ارکان اصلی فرهنگ می باشد.

شرکت مهندسین مشاور ساباط در طی چهارده سال فعالیت خود بالغ بر 350پروژه در زمینه های مختلف و کاربری های تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی، مسکونی و … را به انجام رسانده است و یکی از بهترین طراحی معماری اصفهان هستند. که در زمینه طراحی داخلی اصفهان، طراحی داخلی منزل اصفهان ، بهترین بازسازی منزل اصفهان، طراحی مطب پزشک اصفهان، بازسازی مطب پزشک اصفهان. و هم چنین بازسازی مسکونی اصفهان فعالیت دارند.

تاثیر فرهنگ در معماری

تاثیر فرهنگ در معماری


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button